Lidmaatschap KBO-Reusel,
iets voor U?

De KBO is een belangenbehartiger voor senioren vanaf 50 jaar en voor minder-validen.
Via KBO-Brabant behartigt zij de belangen van haar doelgroep tot op het Binnenhof in Den Haag.
Als u nog geen deel uit maakt van de ruim 1200 leden tellende KBO-Reusel dan vindt u bijgaand diverse goede redenen om dat alsnog te doen.

1. De KBO is met ruim 134.000 leden een van de grotere bonden van senioren in Nederland
2. De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen
3. De KBO vecht voor uw gezondheidszorg, uw pensioen, uw veiligheid
4. De KBO heeft invloed op landelijk, provinciaal, en plaatselijk niveau
5. De KBO zorgt voor adviezen, informatie, en ontspanning
6. De KBO heeft oog voor levensvragen en zingeving
7. De KBO is solidair met senioren die het minder goed hebben
8. De KBO Heeft een gratis ledenblad “Ons”, en heeft leuke voordeeltjes met de ledenpas
9. De KBO Reusel is een vereniging die aan meer dan 1200 leden veel te bieden heeft
10. De KBO vraagt een bescheiden contributie van € 24,00 per persoon per jaar
11. De KBO leden krijgen, indien ze aangesloten zijn bij zorgverzekeraar C.Z. of VGZ, en nog geen collectieve korting hebben via een andere organisatie ,korting op de basispremie. 
LAAT HET GELD NIET OP STRAAT LIGGEN!!

Bent u al lid, promoot dan bij familie vrienden of kennissen
het lidmaatschap van de KBO.

Elders op deze site vindt u onze wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten.
Meer weten? Even een telefoontje naar 644057 of naar een van de bestuursleden.
U bent van harte welkom bij de grootste belangenbehartigersvereniging van Reusel.

KBO-ONTMOETINGSCENTRUM D’N AACHTERÛM REUSEL