KERSTONTSPANNINGSMIDDAG 2023

Op donderdag 14 december 2023 was het weer eens zover en hebben wij weer onze jaarlijkse gezellige KBO-Kerst-ontspanningsmiddag georganiseerd in zaal De Koster.

De Kerstmiddag werd zoals gebruikelijk voorafgegaan door een eucharistieviering ter intentie van alle leden en ter nagedachtenis van onze overleden leden in onze mooie Reuselse parochiekerk “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming”.
Pastoor David van Dijk ging voor in deze Eucharistieviering.

Ondertussen waren diverse vrijwilligers, samen met het personeel van “De Koster”, al druk in de weer met de voorbereidingen van een uitgebreide koffietafel, met natuurlijk de traditionele gehaktbal.

Na de eucharistieviering genoten we met z’n allen van deze heerlijke en goed verzorgde maaltijd.
De aanwezige leden konden hierna onder het genot van een hapje en een drankje genieten van een optreden van zanggroep “Boere Moeske”uit Eindhoven.
Zij brachten, in klederdracht uit de jaren 1900 – 1920, een mooi en gezellig optreden, met muziek uit hun uitgebreid repertoire met Brabantse liedjes, aangevuld met liederen met een kwinkslag naar de Kerst.
In de pauze was er een optreden van de Reuselse tonproater Arie Schoofs die hier in Reusel alom bekendheid heeft verworven door b.v. zijn optredens tijdens de carnaval en het Cite terras theater.  Als “Truus” ging hij op hilarische wijze in op gebeurtenissen tijdens haar veelvuldige rijexamens en rijervaringen. Hij kreeg de lachers direct op zijn hand.

Om ca 16.30 uur werd de dag afgesloten.
Aan de reacties te horen was het een zeer geslaagde ontspannende middag.

Rest ons als bestuur nog om alle hard werkende vrijwilligers, het personeel van “De Koster”, zanggroep “Boere Moeske”, tonproater Arie Schoofs,  pastoor van Dijk van harte te bedanken voor hun tomeloze inzet. 
Het was weer geweldig, hopelijk tot spoedig in D’n Aachterûm.

Het bestuur KBO-Reusel

 

Hieronder volgt nog een foto-impressie van deze feestelijke dag.

 

Klik op de foto om deze te vergroten en ga m.b.v. de pijltjes en/of scroll met de muisknop naar de volgende foto.
Ga met het pijltje ←links boven in de werkbalk terug naar de pagina.