Bestuur KBO-Reusel (2021)

Bestuursleden KBO-Reusel (van links naar rechts – achterste rij – voorste rij)

Gerard Swaanen penningmeester 06-30001137 gswaanen@hotmail.com
Gust Lathouwers * voorzitter 0497-642378 a.lathouwers4@upcmail.nl
Henny Lauwers bestuurslid 0497-642820 h.lauwers@chello.nl
Jan Lemmens secretaris 0497-641800 j.lemmens30@chello.nl
Thea Dirkx bestuurslid 0497-642277 jentdirkx@upcmail.nl
Annie van Gompel bestuurslid 0497-642535 5541NE6@hetnet.nl
Toos Borgmans bestuurslid 06-36012918 p.borgmans@upcmail.nl

* ledenadministratie / webmaster