Bestuur KBO-Reusel (2022)

Bestuursleden KBO-Reusel (van links naar rechts) 

Gust Lathouwers * voorzitter 06-53334035 a.lathouwers4@upcmail.nl
Toos Borgmans bestuurslid 06-36012918 p.borgmans@upcmail.nl
Gerard Swaanen penningmeester 06-30001137 gswaanen@hotmail.com
Thea Dirkx bestuurslid 0497-642277 jentdirkx@upcmail.nl
Annie van Gompel bestuurslid 0497-642535 5541NE6@hetnet.nl
Jan Bles secretaris 06-82956322 janbles1@planet.nl
Henny Lauwers bestuurslid 0497-642820 h.lauwers@chello.nl

* ledenadministratie / webmaster