Ontmoetingscentrum “D’n Aachterûm”.

Adres: Korenbocht 50, 5541 BZ Reusel. 0497-644057.

Eerst was de huisvesting een semi-permanent gebouw (noodgebouw van de Rabo-bank) eigendom van de Stichting Ontmoetingscentrum Ouderen Reusel, wat in de tuin van de zusters Franciscanessen mocht worden geplaatst.
Toen in 1992 bekend werd dat de zusters gingen vertrekken bleken zij bereid te zijn de grond voor een vriendenprijsje te verkopen aan de SOOR waardoor het voortbestaan van D’n Aachterûm was gewaarborgd.
Er ontstonden plannen voor nieuwbouw, maar die bleken in eerste instantie te duur te zijn.

In 1995 werd bij de gemeentelijke herindeling het plan nieuw leven ingeblazen, waardoor uiteindelijk toch een permanente huisvesting kon worden gerealiseerd met een vloeroppervlak van 565 m2.
Er is nu een aparte zaal voor gym, volksdansen, koersbal, lezingen enz. Verder is er een foyer met vier biljarts, bar, kaarthoek, tv-hoek enz. In een kleinere zaal worden o.a. (PC)cursussen gegeven.
Aan de voorzijde is een terras met een jeu de boules baan.
Om de herinnering aan de zusters levendig te houden staat daar ook het klokkentorentje, dat op de kapel van het zustersklooster heeft gestaan. Dit op initiatief van de Heemkunde Werkgroep Reusel.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

   

Platte grond D’n Aachterûm                                                                                                                 Locatie D’n Aachterûm  (Korenbocht 50)