JAARVERGADERING 2023 KBO-REUSEL

 
Op dinsdag 7 maart 2023 was onze jaarlijkse algemene vergadering waarin het bestuur aan haar leden verantwoording aflegt over de activiteiten en tevens een  financieel verslag uitbrengt over het afgelopen verenigingsjaar.
De vergadering werd door ruim 120 leden bijgewoond.
De voorzitter opende de vergadering en verzocht uit eerbied en respect voor al onze overledenen (53 in het afgelopen jaar) om een moment van stilte in acht te nemen.

De notulen van de ALV in 2022 hebben enkele weken in D’n Aachterûm ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties, aan of opmerkingen zowel schriftelijk als mondeling kenbaar gemaakt.
Vandaar dat wij deze notulen ALV 2022 in een bestuursvergadering vastgesteld hebben.

Onze secretaris Jan Bles las het jaarverslag 2022 voor.
Hierna gaf de penningmeester Gerard Swaanen een duidelijk financieel verslag over het jaar 2022 waarna de kascommissie, Marian Vermeulen en Toon Schellekens, de vergadering voorstelde om het bestuur decharge voor het financiële beleid te verlenen. Aldus geschiede.

Toos Borgmans werd herkozen als bestuurslid en Jan Gerritsen trad, na goedkeuring van de aanwezigen, toe als nieuw bestuurslid van KBO-Reusel.
Gust Lathouwers, aftredend na 12 jaar bestuurslid waarvan 6 jaar als voorzitter, heeft op verzoek van de overige bestuursleden en diverse andere leden besloten om voorlopig (minimaal 1 jaar) aan te blijven als voorzitter om andere in de gelegenheid te stellen om het voorzitterschap t.z.t. over te nemen.

Voor een volledig verslag wordt verwezen naar de notulen van deze vergadering.

Na de pauzes met koffie en vlaai cq een consumptie, volgde telkens een humoristisch optreden van Rien Bekkers uit Sint-Oedenrode.
Rien is een zeer ervaren kletser in de ton. Met hem was het meteen “dikke lol & vette pret”.
Vol enthousiasme vloog hij erin en dat werkte heel aanstekelijk.
Met zijn vlotte vertelkunst reeg hij als “Rinuske de brillenman” en als “Rinuske de pliessie” de grappen en klinkklare klets aan elkaar en nam iedereen mee langs allerlei kolderieke situaties.
Na de vele lachsalvo’s en uitbundig applaus werd de vergadering afgesloten en konden wij terugkijken op een geslaagde en een met de nodige humor doorspekte jaarvergadering.

Gezien het feit dat aan onze activiteiten jaarlijks in totaal door meer dan 40.000 personen wordt deelgenomen, en/of in den Aachterûm bezocht worden, blijkt dat de KBO Reusel niet meer weg te denken is en een grote sociale rol vertolkt in ons gezellig Kempisch dorp  aan de grens.

Wij danken Rien Bekkers voor zijn optreden en natuurlijk al onze vrijwilligers voor het welslagen van deze jaarvergadering

Het bestuur KBO Reusel.

Onderstaand een korte foto-impressie van deze jaarvergadering.
klik op de foto om deze te vergroten en ga m.b.v. de pijltjes en/of scroll met de muisknop naar de volgende foto.
Ga met het pijltje ← links boven in de werkbalk terug naar de pagina