Optreden “DE GRENSMUZIKANTEN”

 
Op donderdag 31 oktober hadden wij, in samenwerking met activiteitengroep “Zorg in Oktober”, wederom een leuke muzikale middag op ons programma
staan die de bezoekers in een goed gevulde zaal een ontspannende middag bracht.
Vanmiddag traden de Grensmuzikanten voor ons op.
Zij zijn bekend in heel Reusel, ja zelfs tot ver buiten de Kempen.
Zij zijn o.a. de initiatiefnemers, oprichters van, en verzorgen de optredens van het accordeontreffen met vele deelnemers..
De muziekgroep is ontstaan uit muzikanten die zich in hun jeugdjaren veel met de muziek bezig hielden en zich weer aangetrokken voelden tot het vormen
van een bandje met accordeon, zang, gitaar, banjo en drums.
Vandaag hadden ze als gastspeler ons aller bekende KBO-lid Tit Hermans in hun midden.
Samen brachten zij wederom een middag vol gezelligheid met hoofdzakelijk Nederlandstalige muziek, meezingers en dansmuziek.
Het optreden was zeer variabel van aard. Alle aanwezigen genoten volop.

Ook deze muzikale uitvoering kan, gezien de reacties, ook weer als zeer geslaagd beschouwd worden en is voor herhaling vatbaar.
Het is jammer dat de groep als Grensmuzikanten gestopt zijn, maar het is een troost dat ze optredens voor diverse seniorenverenigingen en het accordeontreffen
blijven organiseren en begeleiden.

Hartelijke dank aan de Grensmuzikanten en Tit Hermans voor hun optreden en ook dank aan onze vrijwilligers voor het verzorgen van deze middag.

KBO-bestuur        
 
Hieronder volgt nog een korte foto-impressie van deze middag.

Klik op de foto om deze te vergroten en ga m.b.v. de pijltjes en/of scroll met de muisknop naar de volgende foto.

Ga terug naar de pagina met het pijltje ← links boven in de werkbalk