KERSTONTSPANNINGSMIDDAG 2019

Op donderdag 19 december 2019 was het weer zover.

Een gezellig samenzijn voor de jaarlijkse gezellige Kerst – ontspanningsmiddag in zaal De Koster.

De Kerstmiddag werd voorafgegaan door een eucharistieviering ter intentie voor alle leden en ter nagedachtenis van onze overleden leden in de mooie Reuselse parochiekerk “Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming”.
De viering werd opgeluisterd door mooie gezangen van ons koor “Zang en Vriendschap” o.l.v. Noud Meurs, waarbij het orgel vakkundig bespeeld werd door Jacques Wouters.
Pastor David van Dijk ging voor in deze Eucharistieviering.

Ondertussen waren ca 15 vrijwilligers, samen met het personeel van “De Koster”, al druk in de weer met de voorbereidingen van een uitgebreide koffietafel, met natuurlijk de traditionele gehaktbal.

Na de eucharistieviering genoten we met z’n allen van deze heerlijke en goed verzorgde maaltijd.
De ca 240 aanwezige leden konden hierna onder het genot van een hapje en een drankje genieten van een optreden van het Shanty koor “Nooit te Water” uit Hooge Mierde, met leden uit de gehele Nederlandse Kempen. Zij brachten onder leiding van Ad Verhagen gezellige, nieuwe en bekende zeemansliederen afgewisseld met, in deze sfeer passende, Kerstliederen. De nummers werden op een leuke manier aan elkaar gepraat.

In de pauze werd er een loterij gehouden met ca 30 mooie prijzen, met als hoofdprijzen een steelstofzuiger en een airfryer.
Om ca 17.00 uur werd de dag afgesloten.

Aan de reacties te horen was het een zeer geslaagde ontspanningsmiddag.
Rest ons als bestuur nog om alle hard werkende vrijwilligers, het personeel van “De Koster”, het Shantykoor “Nooit te Water”, pastor van Dijk en natuurlijk het koor Zang en Vriendschap van harte te bedanken voor hun tomeloze inzet.

Het was weer geweldig, hopelijk tot spoedig in D’n Aachterûm.

Het bestuur KBO-Reusel

 

Hieronder volgt nog een foto-impressie van deze feestelijke dag.
 
Klik op de foto om deze te vergroten en ga m.b.v. de pijltjes en/of scroll met de muisknop naar de volgende foto.

Ga met het pijltje ←links boven in de werkbalk terug naar de pagina.