JAARVERGADERING 2020 KBO-REUSEL

Op dinsdag 18 februari 2020 was onze jaarlijkse algemene vergadering waarin het bestuur aan haar leden verantwoording aflegt over de activiteiten en tevens een financieel verslag uitbrengt over het afgelopen verenigingsjaar.
De vergadering werd door ruim 140 leden bijgewoond.
Secretaris Jan Klomp nam de notulen van de vergadering 2019 door.
Het uitgebreide verslag over van de activiteiten van het afgelopen jaar was dit jaar als proef meegezonden met de uitnodiging zodat de leden het vooraf rustig hadden kunnen doornemen.
De penningmeester Jan Lemmens gaf hierna een duidelijk financieel verslag over het jaar 2019 waarna de kascommissie, in de persoon van Annelies Vermeulen, en mede namens Corrie Roijmans, het bestuur decharge voor het financiële beleid verleende.
Jan Klomp trad na 9 jaren af als bestuurslid (secretaris) .
Hennie Lauwers werd herkozen als bestuurslid en Gerard Swaanen trad, na goedkeuring van de aanwezigen, toe als nieuw bestuurslid van KBO-Reusel.
Voor een volledig verslag wordt verwezen naar de notulen van deze vergadering.
Na de pauzes met koffie en vlaai cq een consumptie, volgde telkens een humoristisch optreden van Rien Bekkers uit Sint-Oedenrode.
Rien is een zeer ervaren kletser in de ton. Met hem was het meteen “dikke lol & vette pret”.
Vol enthousiasme vloog hij erin en dat werkte heel aanstekelijk.
Met zijn vlotte vertelkunst reeg hij als “Rinus de sleurklager” en als “Rinus de brillenmaker” de grappen en klinkklare klets aan elkaar en nam iedereen mee langs allerlei kolderieke situaties.
Na de vele lachsalvo’s en uitbundig applaus werd de vergadering afgesloten en konden wij terugkijken op een geslaagde en een met de nodige humor doorspekte jaarvergadering.

Gezien het feit dat aan onze activiteiten jaarlijks in totaal door meer dan 40.000 personen wordt deelgenomen, en/of in den Aachterûm bezocht worden, blijkt dat de KBO Reusel niet meer weg te denken is en een grote sociale rol vertolkt in ons gezellig Kempisch dorp aan de grens.

Wij danken Rien Bekkers voor zijn optreden en natuurlijk al onze vrijwilligers voor het welslagen van deze jaarvergadering

Het bestuur KBO Reusel.

Onderstaand een korte foto-impressie van deze jaarvergadering.
klik op de foto om deze te vergroten en ga m.b.v. de pijltjes en/of scroll met de muisknop naar de volgende foto.
Ga met het pijltje ← links boven in de werkbalk terug naar de pagina