11 november 2022

Bestuursleden gevraagd

BESTUURSWISSELINGEN KBO-REUSEL

Nu we weer richting de jaarvergadering van 2023 gaan, en er aftredende bestuursleden zijn, zijn we dringend op zoek naar bestuursleden en vooral voor de vacature van voorzitter.

• Bent U op zoek naar een zinvolle en aantrekkelijke tijdsbesteding in een maatschappelijke omgeving?
• Wilt u zich enkele uren per week inzetten in het beperken van de eenzaamheid van ouderen door het mede aanbieden van diverse activiteiten, voorlichting e.d. voor senioren?

Meldt u dan aan als vrijwillig bestuurslid van de KBO-Reusel.

KBO-Reusel is een (gezonde) vereniging van ruim 1150 senioren met een mooi en goed geoutilleerd ontmoetingscentrum, een uitgebreid activiteitenprogramma, en ca 70 vrijwilligers voor het dagelijkse reilen en zeilen.
Het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen die als team verantwoordelijk zijn voor het activiteitenprogramma, de accommodatie, website, secretariaatswerk,
en het onderhouden van contacten met externe partijen zoals KBO-Kringbesturen, KBO-Brabant / Gemeentelijke en Zorginstellingen.
Kijk even op onze website www.kbo-reusel.nl voor nadere informatie over onze vereniging.

Door een gebruikelijk roulatie schema van (de 7) bestuursleden komen er in februari bestuursfuncties vrij.

Spreekt het u aan om in een bestuurs-team van 7 personen mee te denken, organiseren, sturen en begeleiden van deze vereniging??,
neem dan voor nadere informatie of aanmelding contact op met:
• Gust Lathouwers (voorzitter) tel 0497642378 / 0653334035
• Jan Bles (secretaris) tel 0682956322
• Gerard Swaanen (penningmeester) tel 06-30001137
• Thea Dirkx (bestuurslid) tel 0497642277 / 0610273873

Denk hier a.u.b. eens serieus over na of u mee wilt helpen om door uw inzet onze vereniging levendig te houden, wees niet terughoudend, denk niet dat kan ik niet, dat is niets voor mij, of dat doet een ander wel,
maar kom op en neem contact op met één van ons.

Enige bekwaamheid in het werken met een computer is wenselijk doch niet direct noodzakelijk. Laat ook dit geen belemmering zijn.

Bestuur KBO-Reusel