8 oktober 2022

Regelingen Reusel-deMierden

Regelingen vanuit de Gemeente Reusel de Mierden

Regeling Energietoeslag
De energietoeslag is een toeslag die inwoners krijgen om de hoge energiekosten te betalen. De toeslag is eenmalig en bedraagt € 1.300,-.
Inwoners met een laag inkomen komen voor deze energietoeslag in aanmerking. Wat een laag inkomen is, is afhankelijk van de leeftijd en of iemand samenwoont. De inkomensgrenzen en verdere informatie vind je op www.kempengemeenten.nl/energietoeslag

Participatieregeling
Met de participatieregeling kan een inwoner een vergoeding van € 150,00 krijgen voor de volgende kosten:
Lidmaatschap van een vereniging op het gebied van sport, cultuur, ontspanning of ouderenvereniging zoals de KBO.
Voor de regelingen in aanmerking te komen wordt er rekening gehouden met de inkomensgrens.
Zie op www.kempengemeenten.nl/normen-en-bedragen-minimabeleid