2022-03 Jaarvergadering KBO-Reusel

Op dinsdag 29 maart 2022 was onze jaarlijkse algemene vergadering waarin het bestuur aan haar leden verantwoording aflegt over de activiteiten en tevens een  financieel verslag uitbrengt over het afgelopen verenigingsjaar.
De vergadering werd door ca 120 leden bijgewoond.

De voorzitter opende de vergadering en verzocht, uit eerbied en respect voor al onze overledenen (49 in het afgelopen jaar), om een moment van stilte in acht te nemen.

i.v.m. De coronamaatregelen is er in 2021 geen ALV geweest maar zijn in juni 2021 alle vergaderstukken aan de leden toegestuurd met het verzoek om eventuele aan of opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken. Er zijn geen reacties ontvangen.
Vandaar dat wij direct overgingen naar de vergaderstukken over 2021.
Onze secretaris Jan Lemmens las het jaarverslag 2021 voor.
Hierna gaf de penningmeester Gerard Swaanen een duidelijk financieel verslag over het jaar 2021 waarna de kascommissie, Marian Vermeulen en Maria van Gestel, het bestuur decharge voor het financiële beleid verleende.

Jan Lemmens trad na 13 jaren af als bestuurslid (11 jaar penningmeester en 2 jaar secretaris) .
Annie van Gompel en Thea Dirkx werden herkozen als bestuurslid en Jan Bles trad, na goedkeuring van de aanwezigen, toe als nieuw bestuurslid van KBO-Reusel.

Voor een volledig verslag wordt verwezen naar de notulen van deze vergadering.

Na de pauzes met koffie en vlaai cq een consumptie, volgde telkens een humoristisch optreden van Rien Bekkers uit Sint-Oedenrode. Rien is een zeer ervaren kletser in de ton. Met hem was het meteen “dikke lol & vette pret”. Vol enthousiasme vloog hij erin en dat werkte heel aanstekelijk. Met zijn vlotte vertelkunst reeg hij als “Rinuske de wereldkampioen” en als “Rinuske T(r)ap de wielrenner” de grappen en klinkklare klets aan elkaar en nam iedereen mee langs allerlei kolderieke situaties.
Na de vele lachsalvo’s en uitbundig applaus werd de vergadering afgesloten en konden wij terugkijken op een geslaagde en een met de nodige humor doorspekte jaarvergadering.

Gezien het feit dat aan onze activiteiten jaarlijks in totaal door meer dan 40.000 personen wordt deelgenomen, en/of in den Aachterûm bezocht worden, blijkt dat de KBO Reusel niet meer weg te denken is en een grote sociale rol vertolkt in ons gezellig Kempisch dorp  aan de grens.

Wij danken Rien Bekkers voor zijn optreden en natuurlijk al onze vrijwilligers voor het welslagen van deze jaarvergadering

Het bestuur KBO Reusel.

Onderstaand een korte foto-impressie van deze jaarvergadering.

klik op de foto om deze te vergroten en ga m.b.v. de pijltjes en/of scroll met de muisknop naar de volgende foto.

Ga met het pijltje ← links boven in de werkbalk terug naar de pagina