17 januari 2021

Hulp bij belastingaangifte

Belastinginvullers

Misschien heeft u de voorbije jaren uw belastingaangifte laten invullen door een van onze belasting-invullers: Jan van Eekert, Crist van Eijk of Toon Verhagen.
U weet ongetwijfeld dat Jan van Eekert en Crist van Eijk het afgelopen jaar helaas zijn overleden.

Maar gelukkig hebben we intussen een nieuw team gevormd
(Ga op onze website www.KBO-Reusel.nl naar Menu / Onze vereniging / Belasting-cliént-Ouderen adviseurs   of klik hier)

Ons huidig team bestaat uit:
• Toon Verhagen (was al invuller), tel 641727
• Arnold Hilhorst, tel. 06-51055768
• Jean Swaanen-Vissers (de vrouw van onze penningmeester) tel. 06-10203344
• Simon (ook wel Broer genoemd) van Gisbergen. tel. 06-14121721

We zijn blij dat we weer een compleet team hebben.

Indien u dit jaar (weer) gebruik wilt maken van deze KBO-belasting invulservice neem dan contact op met één van deze personen.