17 januari 2021

15 jan. update Corona maatregelen

Persconferentie over coronavirus

U hebt afgelopen dinsdag natuurlijk ook weer naar de persconferentie van de regering gekeken over de ontwikkelingen van het coronavirus.
De strenge lockdown is met 3 weken verlengd en duurt nu in ieder geval tot 9 februari.
Over de sluiting van D’n Aachterûm hebben we op 28 en 29 december nog contact gehad met de gemeente.
Vast staat dat alle publiekstoegankelijke gebouwen tijdens de lockdown (dus in ieder geval tot 9 februari) gesloten dienen te blijven.
Dat geldt ook voor binnensport-activiteiten.
In ons geval betekent dit dat volksdansen, gymnastiek en yoga niet kunnen doorgaan.
Helaas, het is niet anders en we zullen het er mee moeten doen.
Houd moed, wees voorzichtig en laat u inenten zodra u daarvoor de gelegenheid krijgt.

Biljartcompetities

De onderlinge biljartcompetities voor de poules 1, 2 en 3 liggen al vanaf 13 oktober vorig jaar helemaal stil vanwege de corona-maatregelen.
Áls we al op 9 februari a.s. de deuren van D’n Aachterûm mogen openen dan zijn er in ieder geval tot dan toe 12 competitieweken verstreken.
Dat is bijna niet meer in te halen, daarom hebben we besloten omde onderlinge biljart-competities tot aan de zomervakantie in zijn geheel te cancelen.
Diegene die aan de afgelopen competities hebben deelgenomen worden de komende maanden benaderd met de vraag of ze komend jaar (sept.?) weer mee doen.
Men hoeft dan uiteraard niet opnieuw € 7,50 deelnamekosten te betalen. De betaling van het afgelopen jaar wordt nl doorgeschoven.
Wat betreft de externe competitie wachten we het besluit van BKKR ?? af.

Wel gaan we proberen om in de maanden maart en april nog een pentatlontoernooi en een onderling 3-bandentoernooi te organiseren.
Het pentatlontoernooi heeft afgelopen december helemaal niet plaats gevonden en het 3banden-toernooi hebben we vorig jaar na de 1e ronde moeten afbreken vanwege corona.
Er volgt nog een bericht om je in te schrijven voor het pentatlon- en/of 3bandentoernooi

Overige Activiteiten

Laten we hopen dat we vanaf medio februari D’n Aachterûm weer kunnen openstellen en weer met frisse moed al onze activiteiten kunnen hervatten.
De reeds (aan de KBO-Reusel) vooruit betaalde deelnamekosten van de betreffende activiteiten zullen dan verrekend worden met de nieuwe (termijn)betalingen.
Je hoeft uiteraard dus niet opnieuw alle deelnamekosten te betalen.

Wat ons betreft:
laat je inenten en hou je verder aan de maatregelen/beperkingen;
zoveel te eerder zijn we van deze corona-ellende verlost.